|

Melden mileudelict(en)

GMN richt handhavingsteam Faisel GMN op voor het melden van milieudelicten op Curaçao.

Willemstad, 05 juni 2024

GMN, het Ministerie Gezondheid, Milieu en Natuur Curaçao, heeft de oprichting bekendgemaakt van Faisel GMN; een nieuw handhavingsteam gericht op de bestrijding van milieudelicten op het eiland.

Het Handhaving Team Faisel GMN is bereikbaar via de telefoonnummers
525 2587 of 0800 -0877

Aanmelden van een delict kan ook via een speciaal formulier. Dit vind U hier, [klik]

Het team heeft de bevoegdheid om onderzoeken in te stellen, boetes uit te delen en indien nodig juridische stappen te ondernemen.

GMN roept alle inwoners van Curaçao op om mee te helpen bij de bestrijding van milieudelicten door verdachte activiteiten te melden aan Faisel GMN.
Door samen te werken kunnen we een schoner en gezonder milieu voor iedereen creëren.

Milieudelicten op Curaçao kunnen verschillende vormen aannemen, waaronder:

  • Illegale afvaldumping: Dit omvat het dumpen van afval op locaties die niet zijn aangewezen als officiële stortplaatsen, zoals in de natuur of langs de kant van de weg.
  • Lozing van gevaarlijke stoffen: Dit omvat het lozen van chemicaliën, oliën of andere schadelijke stoffen in het milieu zonder de juiste vergunningen of naleving van de voorschriften.
  • Vervuiling door roken: Dit omvat overmatige emissies van rook of andere schadelijke stoffen door fabrieken, voertuigen of andere bronnen.
  • Ontbossing: Dit omvat het kappen van bomen zonder de juiste vergunningen of naleving van de voorschriften.
  • Stroperij: Dit omvat de illegale jacht op of het vangen van wilde dieren.

Contact:

Faisel GMN Telefoonnummer: 525 2587 of 0800 -0877.

Website:

Vergelijkbare berichten

Eén reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *